Slik Løser Du Xul Dll

Gå inn i dynamisk utvalg dialogen og til område. Når objekter i en modell er koblet til sine respektive prosesskoder så kan man ved eksport til DWG og LandXML bruke dette for å kode objektene. Man kan for disse formatene sette opp kombinasjoner av klassifikasjonskoder...